PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

Specialisaties

fotopk

Drs.Petra Kneepkens

Deskundigheid en ervaring
Petra Kneepkens is orthopedagoog en klinisch psycholoog. Zij is als gezondheidszorg-psycholoog geregistreerd onder BIG nummer 29050077225. Dit houdt onder andere in dat zij zich moet houden aan de geldende beroepsethiek en aanspreekbaar is op de geboden diensten. Haar specialisaties zijn cognitieve- en gedragstherapie en EMDR. Zij is in de zorgsector erkend voor het bieden van basis GGZ en specialistische behandelingen.
Lid van VGCT(vereniging voor gedrags-encognitieve therapie)
Lid van de Vereniging voor EMDR
Lid van het NIP(Nederlands instituut voor Psychologen).
Werkervaring bij:
- Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie LVG, diagnostiek en behandeling.
- Kleur kinder- en jeugdzorg, begeleiding ambulant gezinsbegeleiders.

Zij werkt momenteel bij Dichterbij, waar zij vooral psychologische behandelingen biedt aan personen met een beneden gemiddeld niveau van verstandelijk functioneren.

Voor klachten over het beroepsmatig handelen van Petra Kneepkens kunt u zich wenden tot het NIP, www.nip.nl of een brief naar College van toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. Cliƫnten die via de Praktijk Nijmegen worden aangemeld, kunnen zich wenden tot www.depraktijknijmegen.nl telefoonnummer 088 7795020

© Petra Kneepkens 2020