PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

Aanmelding

Telefonische aanmelding
U belt 06-15940293. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met u of met u en uw kind.

Aanmelding via email
U mailt naar pkneepkens@hotmail.com en u ontvangt een mail terug met uitnodiging voor een intakegesprek. met u en uw kind
De aanmelding van personen met een verstandelijke beperking gebeurt via de Praktijk Nijmegen. U kunt naar de praktijk mailen info@depraktijknijmegen.nl.
.
Zowel de intakes als de behandelingen bij Praktijk Kneepkens worden uitgevoerd door Petra Kneepkens.

Verwijsbrief van uw huisarts is nodig en kunt u meenemen naar het intakegesprek. Uw ziektekostenverzekering gegevens zijn nodig om u in te schrijven. U kunt uw pasje van de zorgverzekeraar meenemen op de eerste afspraak.
Na het intake gesprek met u of met u en uw kind en na het eventuele enkelvoudig diagnostisch onderzoek start de behandeling.
De behandeling kan kortdurend zijn, tot 5 sessies, middellang zijn tot 7 sessies of intensief tot 12 sessies. Bij zeer complexe problematiek, zal een specialistisch behandel traject worden gestart. Dit zal altijd in samenwerking met De Praktijk Nijmegen geschieden, omdat bij deze problematiek een multidisciplinaire aanpak is vereist.


Tarieven

De zorgverzekeraar van iedere volwassen Nederlander vergoedt in het basispakket tot 12 sessies van 45 minuten psychologische behandeling.
De behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente van uit de WMO.
Praktijk Kneepkens heeft geen contracten afgesloten met de gemeentes. Dat wil zeggen dat de kosten van behandeling van kinderen en jeugdigen voor rekening van de ouders komen.
Praktijk Kneepkens heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat de rekening van de behandeling van volwassenen rechtstreeks naar u wordt gestuurd en dat u de rekening zelf moet doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt u dan volledig of grotendeels de kosten. Dat hangt af van uw verzekering.

Voor volwassenen: het tarief voor de intake en behandeling bedraagt 84,09 euro per uur
Voor kinderen en jeugdigen: het tarief voor intake en behandeling bedraagt 78,45 euro per uur.
Voor opvoedingsadviezen: het tarief bedraagt 71, 45 per uur

© Petra Kneepkens 2020